Úinéireacht & Mór-bhainistiú – Tuairimí an Choláiste Gaeilge.

Údar:
/ Catagóir: Foirgneamh

Is léir go bhfuil tacaíocht an phobail (náisiunta& áitiúl) as an gcaoi a n-úsáidtear an foirgneamh faoi láthair – sé sin freastal ar fhoghlaimeoirí óga i rith an tsamhraidh.

Cinntíonn úineireacht phoiblí, mar atá faoi láthair, nach athreoidh na príorachtaí seo.

Is é an múnla úinéireachta/bainistíochta ar mhaith linne a fheiceáil  d’fhoirgneamh nua ná go bhfanfadh sé i seilbh an Stáit agus go mbeadh mór-bhainistiú faoi chúram comhlachta nua i.e. “Áras Chois Fharraige” .

Bheadh an comhlacht seo á stiúradh ag ionadaithe óna:

a) eagraíochtaí áitiúla

b) eagraíochta stáit ar a bhfuil cúram na Gaeilge

c) gnólachtaí a bheadh ag feidhmiú ón bhfoirgneamh

d) dreamanna deonacha a bheadh ag úsáid an fhoirgnimh.

Is faoin gcomhlacht seo a bheadh sé coinníollacha & téarmaí úsáide a aontú leis na grúpaí éagsúla maidir le húsáid an fhoirgnimh.

Ní dóigh liom nach mbeadh aon cheist nach bhféadfaí a réiteach ach í a phléigh go hoscailte agus go hionraic i measc na bpáirtithe go léir.

Dá mhéad daoine, grúpaí & eagraíochtaí a bhraithfeadh gné úinéireachta ar an togra seo, is ea is fearr. Cothaíonn úineireacht freagracht agus tiománann freagaracht díocas & cur chuige.

Ba mhaith linn a shamhailt go mbeadh na foghlaimeoirí óga, a dtuismitheoirí, daoine áitiúla, eagraíóchtaí áitiúla, foireann oibre, mná tí etc.. in ann a aireachtáil gur togra é seo bhaineann go díreach leo fhéin. Chaillfí amach ar an dea-mhéin agus tacaíocht seo dá mbeadh an foirgneamh luaite le haon dream amháin tharais dreamanna eile

Tá na focail “Ní neart go cur le chéile” úsáidithe go minic gan morán suntais tugtha dhóibh, ach sa gcás seo chaithfí cloí leo i spiorad agus i ngníomh.

Cé’s muite de mhaoiniú stáit, tuigeann an Colaiste Gaeilge gurbh iad na cúrsaí samhraidh a bheadh mar phríomh- fhoinse maoinithe (suas le €200,000 sa mbliain) .

Má chuireann muid €60 leis an táille (€120,000)  agus €40,000 a chuir leis an €40,000 cíos (faoi láthair) bheadh muid in ann an aisíoc seo a sheasamh. Tá ár gcuid táillí coinnithe íseal againn, d’aon turas, chun go mbeidh muid in ann seo a dhéanamh nuair a theastaíonn sé.

Nuashonra is deireanaí